EUROPOŠTA ANNY ZÁBORSKEJ

Milí priatelia,
v týchto dňoch sa ponárame do udalostí nášho Vykúpenia.
Ježiš s láskou berie naše hriechy na seba, aby nám dal zadarmo svoju Lásku a otvoril nám Nebo, náš večný Domov. Cez svoje nesmierne utrpenie nám otvára svoje Srdce, večný život pre nás. Túži po našej láske a dáva nám hojnosť darov na cestu k Nemu, k Životu vo večnom a úplnom šťastí. Dáva nám dar slobody. Môžeme sa rozhodovať pre dobro a pomáhať k dobru svojim blízkym ale aj úplne neznámym cez skutky služby a solidarity. Je nám vzorom ako sa môžeme nezištne angažovať za spoločné dobro.
Buďme otvorení životu, veď už svitá Veľkonočné ráno prázdneho hrobu. Žime autenticky v Kristovej víťaznej láske, ktorú nám ON vo svojom Milosrdenstve bez prestania ponúka v každej sekunde našich životov.
Vaša Anna Záborská

www.zaborska.sk https://www.facebook.com/anna.zaborska.90
___________________________________________________________________________

VÁŽIM SI, ŽE SOM PATRÓNKOU PROJEKTU ZACHRÁŇME ŽIVOTY
Za 7 rokov, počas ktorých funguje projekt Fóra života „Zachráňme životy“ (www.zachranmezivoty.sk) sme už pomohli 88 ženám a narodilo sa 73 bábätiek, ktorých matky boli v ťažkej sociálnej alebo osobnej situácii, pričom uvažovali o možnosti ísť na potrat. V rámci projektu bolo riešených 1123 prípadov. Na tento projekt priamo nadväzuje Poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk), ktorá len v roku 2013 poskytla poradenstvo 186 ľuďom.
Veľmi ma povzbudí každý zachránený život a každá pomoc, ktorá je poskytnutá ženám v núdzi a ich deťom. Chcem preto využiť príležitosti, ktoré mi umožňuje moja pozícia vo verejnom živote, aby sa o týchto príbehoch a o samotnom projekte dozvedelo čo najviac ľudí.
___________________________________________________________________________

EDITE ESTRELA CHCE OBMEDZIŤ OBČIANSKE PRÁVA KRESŤANOV V EURÓPSKEJ ÚNII
V reakcii na úspech iniciatívy „Jeden z nás“ europoslankyňa Estrela požaduje zmeniť pravidlá pre európske občianske iniciatívy a vziať kresťanom právo navrhovať zmeny v európskej legislatíve. Z tohto dôvodu som iniciovala napísanie otvoreného listu redakcii Parliament Magazine, prostredníctvom ktorého Estrela obmedzenie práv kresťanov požaduje. Pridali sa ku mne ďalší kolegovia. Listom sme vecne reagovali na útok portugalskej poslankyne. Podľa najnovších správ redakcia list prijala a zverejní ho v nasledujúcom čísle. Pani Estrela je neslávne známa svojou snahou zaviesť „právo na potrat“ a povinnú sexuálnu výchovu už od prvých ročníkov základnej školy v celej EÚ.
___________________________________________________________________________

VEREJNÉ VYPOČUTIE ,,JEDEN Z NÁS“
V Európskom parlamente v Bruseli sa 10. apríla 2014 konalo verejné vypočutie Európskej občianskej iniciatívy ,,Jeden z nás“. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek prítomných občanov z vyše dvadsiatich krajín EÚ spolu s desiatkami europoslancov.
Podľa predsedu výboru občianskej iniciatívy Gregora Puppincka bolo úspechom aj to, že sa podarilo zvýšiť povedomie v európskych krajinách o ľudskej dôstojnosti detí v najrannejšom štádiu vývoja. Verejného vypočutia som sa zúčastnila spolu s Miroslavom Mikolášikom, Annou Kováčovou a Marekom Michalčíkom.
___________________________________________________________________________

POCHOD ZA OCHRANU ŽIVOTA V BRATISLAVE
Mnohých ľudí pritiahlo na akciu Bratislava za život pozitívne posolstvo programu v zmysle informovať o alternatívach potratu a o pomoci pre tehotné ženy a matky od organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike veľa rokov. Dobrovoľníci rozdávali účastníkom kontakty na Áno pre život, Zachráňme životy, Poradňu Alexis a Zachráňme Kukulíka.
Hudobný program zabezpečili Robo Opatovský, Simona Martausová a bubeníci. Pochodu na ochranu života sa zúčastnili všetky vekové kategórie od malých detičiek až po najstarších. Bratislava za život sa konala v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa.
___________________________________________________________________________

14. ROČNÍK OSVETOVEJ KAMPANE 25. MAREC – DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
Vo všetkých krajských mestách počas marca a apríla prebiehali verejné zhromaždenia, na ktorých dobrovoľníci rozdávali biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti nenarodených detí. Každý kto si takúto stužku pripol na odev deklaruje, že rešpektuje právo na život a ľudskú dôstojnosť.
Jeden skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate, ale rozhodla sa pre život Viki vďaka pomoci projektu Zachráňme životy, bol inšpiráciou vizuálu tohtoročnej kampane Fóra života ku Dňu počatého dieťaťa.
Ako dlhoročná spolupracovníčka Fóra života a členka jeho predsedníctva som sa aktívne zúčastnila v programe týchto verejných zhromaždení, pretože v rámci Európskeho parlamentu intenzívne pracujem na presadzovaní pro-life a pro-family hodnôt. Deň počatého dieťaťa má celonárodný mobilizačný rozmer v zmysle motta „Slovensko za život“ a veľmi osobný rozmer, ktorý predstavuje to najintímnejšie puto medzi matkou a dieťaťom. Podujatí Slovensko za život sa zúčastnili tisíce ľudí po celom Slovensku, čo naznačuje, že ľuďom v našej krajine nie je ľahostajné právo počatých detí na život, rodina a výchova detí.
___________________________________________________________________________

SILNÁ RODINA, LEPŠIA EURÓPA
Takto znie heslo Kresťanskodemokratického hnutia do májových volieb poslancov do Európskeho parlamentu na roky 2014 až 2019, v ktorých sa rozhodne akou cestou sa Európa vydá. V jednom z bratislavských materských centier sa predstavili kandidáti KDH so svojou víziou služby v Európskom parlamente. Prioritami KDH pre najbližšie obdobie je silná rodina s dôrazom na životnú úroveň, zamestnanosť a kresťanské hodnoty.

Každý, komu záleží na ďalšom smerovaní EÚ a teda aj Slovenska, komu nie sú ľahostajné naše deti, rodiny, či školstvo, by mal 24. mája prísť do volebnej miestnosti. Za seba môžem sľúbiť, že ak budem opäť zvolená, budem ďalej neúnavne pracovať na ochrane skutočných hodnôt.
___________________________________________________________________________

V TRNAVE TIEŽ JEDNO ZO ŠNÚRY PODUJATÍ „SLOVENSKO ZA ŽIVOT“
Akcia „Trnava za život“ sa konala 6. apríla 2014 a bola veľmi úspešná, keďže sa na jej zúčastnilo približne 1000 ľudí. Prišlo veľa rodín, mladých aj starších ľudí, z ktorých sa mnohí zúčastnili na minuloročnom Národnom pochode za život v Košiciach.
Ako členka predsedníctva Fóra života a patrónka projektu Fóra života „Zachráňme životy“ som vystúpila na pódiu s posolstvom, že chceme žiť v krajine, kde je ľudský život na prvom mieste. Príbeh malého dievčatka Viktórie a jej mamy (ktorá tiež svedčila na pódiu), pripomína, že keď hovoríme o ľudskom živote, máme na mysli konkrétnych ľudí. Každé počaté dieťa má tvár, úsmev, má svoju mamu, ktorá potrebuje našu konkrétnu pomoc, nie potrat.
Akciu podporil trnavský arcibiskup Ján Orosch, predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, Marek Michalčík za Alianciu za rodinu a mnohí iní. Podujatie organizovalo Fórum života v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu u jezuitov v Trnave, Arcibiskupským úradom v Trnave a Farnosťou Trnava – mesto na Trojičnom námestí v Trnave.
___________________________________________________________________________

EURÓPSKA ÚNIA SA MUSÍ VIAC VENOVAŤ POTREBÁM RODINY
Ako prvá zo slovenských kandidátov vo voľbách do EP som podpísala 28. marca 2014 Manifest o politike prospešnej pre rodinu vypracovaný Federáciou katolíckych rodinných združení Európy (FAFCE), ktorý obsahuje 12 konkrétnych zásad zohľadňujúcich praktické problémy a záujmy rodiny.
Týmto činom som dala verejný prísľub, že v európskej politike budem uplatňovať rodinné hľadisko tzv. „family mainstreamingˮ, pričom tento prísľub je pokračovaním mojej doterajšej práce pre zlepšenie postavenia našich rodín a zároveň záväzkom, že v tejto práci budem pokračovať aj naďalej. Zoznam kandidátov, ktorí manifest podpísali, bude 15. mája 2014 zverejnený na stránke www.voteforfamily2014.eu.
___________________________________________________________________________

JARNÉ FÓRUM MLADÝCH
V Bánovciach nad Bebravou sa zišlo viac ako 50 mladých ľudí z so záujmom o verejné veci, ktorí mali zároveň možnosť stretnúť sa s politikmi kresťanskej demokracie a s odborníkmi na celospoločenské témy, ale aj príležitosť diskutovať a zapájať sa do riešenia týchto tém.
Bola som pozvaná ako hosť diskutovať s mladými o dianí v EÚ a o tom ako zvýšiť účasť mladých ľudí v májových voľbách do Európskeho parlamentu. Akciu zorganizovala Kresťanskodemokratická mládež Slovenska.
___________________________________________________________________________

KONFERENCIA VYBER SI ŽIVOT
NA TÉMU RODINA A ĽUDSKÉ PRÁVA
Medzinárodnú vedecko-populárnu konferenciu Vyber si život organizujeme každoročne spolu s n. o. Áno pre život a o. z. Fórum života na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach ako súčasť Dňa počatého dieťaťa. Prebiehala 21. a 22.marca 2014.
Môj príspevok sa týkal dôležitosti rodinnej politiky pre budúcnosť spoločnosti. Podľa mňa politika bez vnímania rodiny je politikou odtrhnutou od reality. Rovnako, medzigeneračná solidarita nie je možná bez prirodzenej rodiny. Dopady na rodinu by sa mali zohľadňovať v rámci všetkých prijímaných legislatívnych opatrení.
Jedným z hlavných hostí konferencie bol Gregor Puppinck, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť a predseda výboru Európskej občianskej iniciatívy Jeden z nás, a ktorý bol zároveň laureátom Ceny Antona Neuwirtha v kategórii Zahraničná osobnosť.
___________________________________________________________________________

MDŽ: ŽENY SI ZASLÚŽIA UZNANIE A
SKUTOČNÚ MOŽNOSŤ VOĽBY
Medzinárodný deň žien ponúka príležitosť upozorniť na ekonomickú a emocionálnu hodnotu starostlivosti, ktorú ženy prirodzene poskytujú deťom a členom rodiny. Už druhé volebné obdobie som členkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v EP a pracujem na ocenení neviditeľnej práce žien.
Ženy potrebujú viac slobody na zosúladenie práce a rodiny, o ktorú ich oberá politický tlak na zvyšovanie podielu žien zamestnaných na plný úväzok a to za každú cenu. Súkromné rozhodnutia žien mať deti a starať sa o ne sa tak stávajú predmetom verejnej rozpravy a ženám je nenápadne odopieraná skutočná možnosť voľby. Preukazuje sa to napríklad aj v nižších dôchodkoch žien, ktoré sa počas aktívneho života starali o deti. Toto treba zmeniť!
___________________________________________________________________________

VOĽNÁ NEDEĽA POMÔŽE INOVÁCIÁM A ZAMESTNANOSTI
Voľná nedeľa znamená čas pre rodinu, ale aj čas na oddych. Podpísala som Volebný sľub za nedeľu bez práce, ktorý pripravila Európska aliancia pre nedeľu. Kandidát na poslanca sa tým zaväzuje, že zabezpečí ochranu spoločného týždenného dňa odpočinku pre všetkých občanov EÚ, ktorým by mala byť v zásade nedeľa.
Nedeľa bez práce má zabezpečiť ochranu zdravia a vytvorenie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom pracovníkov.
___________________________________________________________________________

©Europošta Anny Záborskej, Veľká noc 2014

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer